A part of Merck

808125 | 4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon

808125
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   90-94-8202-027-5C₁₇H₂₀N₂O[(CH₃)₂N]C₆H₄COC₆H₄-4-[N(CH₃)₂]268.35 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8081250250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 250 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8081251000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number808125
       SynonymsN,N,N,N'-Tetramethyl-4,4'-diaminobenzophenone, Michler ketone
       Description4,4'-Bis(dimethylamino)-benzophenone
       References
       Product Information
       CAS number90-94-8
       EC index number606-073-00-0
       EC number202-027-5
       Hill FormulaC₁₇H₂₀N₂O
       Chemical formula[(CH₃)₂N]C₆H₄COC₆H₄-4-[N(CH₃)₂]
       Molar Mass268.35 g/mol
       HS Code2922 39 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application4,4'-Bis(dimethylamino)-benzophenone for synthesis. CAS 90-94-8, chemical formula (CH₃)₂NC₆H₄COC₆H₄-4-N(CH₃)₂. Find an MSDS and related information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Flash point220 °C
       Ignition temperature480 °C
       Melting Point172 - 175 °C
       Bulk density400 kg/m3
       Solubility0.4 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur > 6400 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H350: Może powodować raka.
       H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
       H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
       Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
       P280: Stosować ochronę oczu.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       RTECSDJ0250000
       Storage class6.1A Substancje palne, toksyczne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal9
       Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja dra?ni?ca, substancja mutagenna
       R PhraseR 45-41-68
       Może powodować raka.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
       S PhraseS 53-45
       Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (HClO₄)≥ 97.0 %
       Melting range (lower value)≥ 171 °C
       Melting range (upper value)≤ 175 °C
       Identity (IR)passes test