A part of Merck

806807 | 4-Nitrotoluen

806807
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   99-99-0202-808-0C₇H₇NO₂4-(NO₂)C₆H₄CH₃137.13 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8068070100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8068071000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number806807
       Synonymsp-Nitrotoluene
       Description4-Nitrotoluene
       References
       Product Information
       CAS number99-99-0
       EC index number609-006-00-3
       EC number202-808-0
       Hill FormulaC₇H₇NO₂
       Chemical formula4-(NO₂)C₆H₄CH₃
       Molar Mass137.13 g/mol
       HS Code2904 20 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application4-Nitrotoluene for synthesis. CAS 99-99-0, chemical formula 4-(NO₂)C₆H₄CH₃. 4-Nitrotoluene MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point238 - 239 °C (1013 hPa)
       Density1.39 g/cm3
       Explosion limit1.6 %(V)
       Flash point106 °C
       Ignition temperature456 °C
       Melting Point50 - 52 °C
       Vapor pressure0.4 hPa (20 °C)
       Bulk density700 kg/m3
       Solubility0.26 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 1960 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Szczur > 16000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H301 + H311 + H331: Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
       H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
       H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class6.1A Palne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal9
       Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja toksyczna, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 23/24/25-33-51/53
       Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 28-37-45-61
       Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.Nosić odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3446 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3446 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3446 , 6.1, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 50 °C
       Melting range (upper value)≤ 52 °C
       Identity (IR)passes test
       Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Nitro Compounds > Aromatic Nitro Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Nitro Compounds > Aromatic Nitro Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Nitro Compounds > Aromatic Nitro Compounds