A part of Merck

841040 | Chlorek 4-tert-butylobenzoilu

841040
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   1710-98-1216-973-1C₁₁H₁₃ClO196.67 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8410400025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 25 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number841040
     Synonyms4-tert-Butylbenzoic chloride
     References
     Product Information
     CAS number1710-98-1
     EC number216-973-1
     Hill FormulaC₁₁H₁₃ClO
     Molar Mass196.67 g/mol
     HS Code2916 39 90
     Structure formula Image
     Applications
     Application4-tert-Butylbenzoyl chloride for synthesis. CAS 1710-98-1, pH (H₂O, 20 °C) acidic. 4-tert-Butylbenzoyl chloride MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point125 - 126 °C (13 hPa)
     Density1.08 g/cm3 (20 °C)
     Flash point87 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class8A Palne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal11
     Halogenki kwasowe, bezwodniki i izocyjaniany należy dodawać kroplami do nadmiaru metanolu (nr kat. 822283) w celu przekształcenia ich w odpowiednie estry metylowe lub karbaminiany metylu. W razie potrzeby zobojętnić roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Umieścić w pojemniku A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?r?ca
     R PhraseR 34
     Powoduje oparzenia.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3265 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3265 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3265 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (morpholine method)≥ 98.0 %
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.080 - 1.084
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aromatic Carboxylic Acid Halides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aromatic Carboxylic Acid Halides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aromatic Carboxylic Acid Halides