A part of Merck

801987 | 4-tert-Butylopirokatechina

801987
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   98-29-3202-653-9C₁₀H₁₄O₂4-[(CH₃)₃C]C₆H₃-1,2-(OH)₂166.22 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8019870005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 5 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8019870250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8019871000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 1 kg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number801987
         Description4-tert-Butylpyrocatechol
         References
         Product Information
         CAS number98-29-3
         EC number202-653-9
         Hill FormulaC₁₀H₁₄O₂
         Chemical formula4-[(CH₃)₃C]C₆H₃-1,2-(OH)₂
         Molar Mass166.22 g/mol
         HS Code2907 29 00
         Structure formula Image
         Applications
         Application4-tert-Butylpyrocatechol for synthesis. CAS 98-29-3, chemical formula 4-(CH₃)₃CC₆H₃-1,2-(OH)₂. 4-tert-Butylpyrocatechol MSDS or SDS, and related info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point284 - 286 °C (1013 hPa)
         Density1.05 g/cm3 (60 °C)
         Flash point130 °C
         Ignition temperature160 °C
         Melting Point52 - 55 °C
         Vapor pressure<1 hPa (25 °C)
         Viscosity kinematic100 mm2/s (57 °C)
         Bulk density650 - 700 kg/m3
         Solubility2 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 815 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Szczur 1331 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H302 + H312: Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
         H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
         Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
         P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSUX1400000
         Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
         WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
         Disposal3
         Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Corrosive
         Dangerous for the environment
         Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja ?r?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
         R PhraseR 21/22-34-50/53
         Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Powoduje oparzenia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
         S PhraseS 22-26-36/37/39-45-61
         Nie wdychać pyłu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2923 , 8 (6.1), III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2923 , 8 (6.1), III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2923 , 8 (6.1), III
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
         Melting range (lower value)≥ 52 °C
         Melting range (upper value)≤ 57 °C
         Identity (IR)passes test

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Plastics > Other Organic Synthesis Products for Plastics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Phenols and Phenol Ethers > Phenols and Phenol Ethers with Other Hydroxyl or Ether Groups
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Phenols and Phenol Ethers > Phenols and Phenol Ethers with Other Hydroxyl or Ether Groups
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Phenols and Phenol Ethers > Phenols and Phenol Ethers with Other Hydroxyl or Ether Groups