A part of Merck

845001 | Aldehyd octowy

845001
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   75-07-0200-836-8C₂H₄OCH₃CHO44.05 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8450010500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8450011000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number845001
       SynonymsEthanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
       References
       Product Information
       CAS number75-07-0
       EC index number605-003-00-6
       EC number200-836-8
       Hill FormulaC₂H₄O
       Chemical formulaCH₃CHO
       Molar Mass44.05 g/mol
       HS Code2912 12 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationAcetaldehyde Msynth®plus. Acetaldehyde CAS No. 75-07-0, EC Number 200-836-8. Acetaldehyde MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point20.4 °C (1013 hPa)
       Density0.78 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit4 - 57 %(V)
       Flash point-20 °C
       Ignition temperature140 °C
       Melting Point-123 °C
       pH value5 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure1006 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H224: Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSAB1925000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Safety Information
       Hazard Symbols Highly Flammable
       Harmful
       Categories of dangersubstancja skrajnie ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja rakotwórcza
       R PhraseR 12-36/37-40
       Produkt skrajnie łatwopalny.Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
       S PhraseS 16-33-36/37
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +2°C do +8°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1089 , 3, I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1089 , 3, I
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1089 , 3, I
       Supplemental Information
       Specifications

       Powiązane produkty i zastosowania

       Related Products

       Numer katalogowy Opis  
       800004 Acetaldehyd Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Aldehydes > Aliphatic and Araliphatic Aldehydes
       Small Molecules Pharmaceutical > API Synthesis > non GMP Intermediates Msynth®plus
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Flavors and Fragrances for Cosmetics
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Aldehydes > Aliphatic and Araliphatic Aldehydes
       Reagents, Chemicals and Labware > API Synthesis > Msynth®plus