A part of Merck

815035 | Kwas octowy-d1

815035
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   758-12-3212-059-1C₂H₃DO₂61.06 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8150350025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 25 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number815035
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number758-12-3
     EC index number607-002-00-6
     EC number212-059-1
     Hill FormulaC₂H₃DO₂
     Molar Mass61.06 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationAcetic acid-D1 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 758-12-3, pH 2.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point116 - 118 °C (1013 hPa)
     Density1.05 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit4 - 19.9 %(V)
     Flash point37 °C
     Ignition temperature485 °C
     Melting Point17 °C
     pH value2.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure15.4 hPa (20 °C)
     Viscosity kinematic1.17 mm2/s (20 °C)
     Refractive Index1.37 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 3310 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P260: Nie wdychać pary.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal4
     Wodne roztworu kwasów organicznych ostrożnie zobojętnić wodorowęglanem sodowym (nr kat. 106323) albo wodorotlenkiem sodowym (nr kat. 106462). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Aromatyczne kwasy karboksylowe należy strącić rozcieńczonym kwasem solnym i odsączyć. Osad: Kategoria C. Przesącz: Kategoria D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja ?r?ca
     R PhraseR 10-35
     Produkt łatwopalny.Powoduje poważne oparzenia.
     S PhraseS 23-26-45
     Nie wdychać pary.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2789 , 8 (3), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2789 , 8 (3), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2789 , 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99.5 %