A part of Merck

100029 | Acetonitryl

100029
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   75-05-8200-835-2C₂H₃NCH₃CN41.05 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1000291000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1000292500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1000299010
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Beczka stal nierdz. 10 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         1000299030
         Pobieram informacje o dostępności...
         Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
         Dostępny w magazynie 
         Wycofano
         Dostępna ograniczona ilość
         Dostępność będzie potwierdzona
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Doradzimy
           Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

           Beczka stal nierdz. 30 l
           Pobieranie ceny...
           Nie udało się pobrać ceny
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Na zapytanie Więcej informacji
           Zapisano ()
            
           Poproś o podanie ceny netto
           Description
           Catalogue Number100029
           SynonymsACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane
           OverviewLiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/APCI - positive and negative mode). Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionization efficiency. The packaging material has been improved to meet LC-MS quality requirements perfectly.
           References
           Product Information
           CAS number75-05-8
           EC index number608-001-00-3
           EC number200-835-2
           Hill FormulaC₂H₃N
           Chemical formulaCH₃CN
           Molar Mass41.05 g/mol
           HS Code2926 90 95
           Structure formula Image
           Applications
           ApplicationAcetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®. Acetonitrile CAS 75-05-08, molar mass 41.05 g/mol, and chemical formula CH₃CN. Find Acetonitrile MSDS, structural formula, and related information below.
           Biological Information
           Physicochemical Information
           Boiling point81.6 °C (1013 hPa)
           Density0.786 g/cm3 (20 °C)
           Explosion limit3.0 - 17 %(V)
           Flash point2 °C
           Ignition temperature524 °C
           Melting Point-45.7 °C
           Vapor pressure97 hPa (20 °C)
           Dimensions
           Materials Information
           Toxicological Information
           Safety Information according to GHS
           Hazard Pictogram(s)

           Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
           H302 + H312 + H332: Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
           H319: Działa drażniąco na oczy.
           Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
           P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
           P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
           P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
           P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
           RTECSAL7700000
           Storage class3 Ciecze łatwopalne
           WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
           Disposal1
           Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
           Safety Information
           Hazard Symbols Flammable
           Harmful
           Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
           R PhraseR 11-20/21/22-36
           Produkt wysoce łatwopalny.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy.
           S PhraseS 16-36/37
           Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
           Product Usage Statements
           Storage and Shipping Information
           StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
           Packaging Information
           Transport Information
           Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1648 , 3, II
           Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1648 , 3, II
           Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1648 , 3, II
           Supplemental Information
           Specifications
           Purity (GC)≥ 99.9 %
           Identity (IR)conforms
           Evaporation residue≤ 1.0 mg/l
           Water≤ 0.01 %
           Colour≤ 10 Hazen
           Acidity≤ 0.0001 meq/g
           Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
           Al (Aluminium)≤ 10 ppb
           Ca (Calcium)≤ 10 ppb
           Fe (Iron)≤ 10 ppb
           K (Potassium)≤ 5 ppb
           Mg (Magnesium)≤ 10 ppb
           Na (Sodium)≤ 50 ppb
           Any further metal (ICP-MS)≤ 5 ppb
           Gradient grade (at 210 nm)≤ 1.0 mAU
           Gradient grade (at 254 nm)≤ 0.5 mAU
           Fluorescence (as quinine at 254 nm)≤ 1.0 ppb
           Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 0.5 ppb
           Suitability for fluorescence detection: At an excitation between 240 and 600 nm (with Δλ=10nm) the emission intensity in the range 250 - 700 nm is smaller then the following standards: quinine-standard (1ng/ml; 0,05mol/l H₂SO₄), PAH Standard (1:100000; Acetonitrile; NIST SRM 1647B)conforms
           Transmission (at 191 nm)≥ 25 %
           Transmission (at 195 nm)≥ 85 %
           Transmission (at 200 nm)≥ 96 %
           Transmission (at 215 nm)≥ 98 %
           Transmission (from 230 nm)≥ 99 %
           Suitability for PAH analysis: HPLC fluorescence-detectionconforms
           Suitability for pesticide analysis: HPLC UV-detectionconforms
           Suitable for LC-MS (tested with ion trap MS); (Intensity of background mass peak based on reserpine (APCI/ESI positiv))≤ 2 ppb
           Suitable for LC-MS (tested with ion trap MS); Intensity of background mass peak based on reserpine (APCI/ESI negative)≤ 20 ppb
           Filtered by 0.2 µm filter
           Suitable for UPLC / UHPLC / Ultra HPLC - instruments
           Suitable for Q-TOF LC-MS

           Documentation

           MSDS

           Title

           Safety Data Sheet (SDS) 

           Certificates of Analysis

           Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
           1000291000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1000292500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1000299010 Beczka stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1000299030 Beczka stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF

           Brochure

           Title
           UHPLC 2 - Guidelines for high throughput separations

           Technical Info

           Title
           Adulterants
           Adulterants
           Buprenorphine in Urine - Maintenance medication for opioid addiction
           Complete Monograph Methods - Solutions for regulated Pharmaceutical Instrumental Analysis Methods with HPLC, FTIR, KF, AAS and ICP 2015 -1
           Constituents and Additives
           Constituents and Additives
           Ethyl Glucuronide and Ethylsulfate - alcohol abuse biomarkers
           Food Safety and Food Quality Control
           Metformin - Type 2 Diabetes medication
           Methylmalonic Acid (MMA) - B12 deficiency biomarker
           Olmesartan Medoxomil (USP)
           Residues
           Small Molecule Bioanalysis by LC-MS and LC-MS/MS - Purospher® STAR RP-18 endcapped and SeQuant® ZIC®-HILIC HPLC columns for analysis of endogenous and exogenous compounds in biological samples
           Toxins
           Tramadol in Urine

           Reach Use

           Tytuł
           Reach Use

           Powiązane produkty i zastosowania

           Accessories (Primary)

           Numer katalogowy Opis  
           101123 Urządzenie ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
           106710 System do przetaczania rozpuszczalników z beczek i pojemników bębnowych ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
           108803 Klucz Pokaż ceny i dostępność
           109996 Łącznik S 40 Pokaż ceny i dostępność
           901748 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
           902698 Zabezpieczenie przed nadciśnieniem 0,5 bar Pokaż ceny i dostępność
           963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

           Accessories (Secondary)

           Numer katalogowy Opis  
           100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
           103830 HPLC łącznik do butelki 3 z trzema złączkami do węży śr. wewn. 3,2 mm do pobierania rozpuszczalników z,butelek Pokaż ceny i dostępność
           103831 HPLC łącznik do butelki S40 z 3 złączkami dla węży i złączką dla filtra powietrza odlotowego dla butelek z roztworami odpadowymi Pokaż ceny i dostępność
           103833 Filtr powietrza odlotowego dla łączników dla butelek HPLC S40 z roztworami odpadowymi Pokaż ceny i dostępność
           108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

           Związane produkty według: Application Facete

           Związane produkty według: Brand Facete

           Kategorie

           Analytics and Sample Preparation > Analytical Chromatography > Mobile Phases for Chromatography > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®
           Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Liquid Chromatography, LiChrosolv®