A part of Merck

113753 | Acetonitryl-D3

113753
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   2206-26-0218-616-5C₂D₃NCD₃CN44.07 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1137530001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 1 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1137530009
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number113753
       OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
       References
       Product Information
       CAS number2206-26-0
       EC number218-616-5
       Hill FormulaC₂D₃N
       Chemical formulaCD₃CN
       Molar Mass44.07 g/mol
       HS Code2845 90 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationAcetonitrile-D3 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv™. Acetonitrile-D3 CAS Number 218-616-5 Chemical Formula CD₃CN, molar mass 44.07 g/mol . Find Acetonitrile-D3MSDS MSDS, structural formula, and other information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point80 °C
       Density0.840 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit3.0 - 16 %(V)
       Flash point2 °C
       Ignition temperature525 °C
       Melting Point-42 °C
       Vapor pressure97 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 2730 - 3800 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 988 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
       H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
       H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Harmful
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 11-20/21/22-36
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy.
       S PhraseS 16-36/37
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1648 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1648 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1648 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Deuteration degree≥ 99.96 %
       Water (NMR, H₂O)≤ 0.010 %
       Performance test (NMR-spectrum)passes test
       Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 0.020 %