A part of Merck

818694 | Acetylooctan allilu

818694
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1118-84-9214-269-9C₇H₁₀O₃CH₃COCH₂COOCH₂CH=CH₂142.15 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8186940100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number818694
     SynonymsAcetoacetic acid allyl ester
     References
     Product Information
     CAS number1118-84-9
     EC number214-269-9
     Hill FormulaC₇H₁₀O₃
     Chemical formulaCH₃COCH₂COOCH₂CH=CH₂
     Molar Mass142.15 g/mol
     HS Code2918 30 00
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationAllyl acetoacetate for synthesis. Allyl acetoacetate CAS No. 1118-84-9, EC Number 214-269-9. Allyl acetoacetate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point87 - 91 °C (13 hPa)
     Density1.038 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.15 %(V)
     Flash point67 °C
     Ignition temperature300 °C
     Melting Point<-70 °C
     pH value3.7 (48 g/l, H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure0.2 hPa (20 °C)
     Solubility48 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 259 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Szczur 266 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H301 + H311: Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1A Substancje palne, toksyczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal9
     Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangersubstancja toksyczna, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 22-24-38
     Działa szkodliwie po połknięciu.Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.Działa drażniąco na skórę.
     S PhraseS 36/37-45
     Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2810 , 6.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2810 , 6.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2810 , 6.1, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 96.5 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.036 - 1.041
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Ketones > 1,3-Dicarbonyl Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Ketones > 1,3-Dicarbonyl Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Ketones > 1,3-Dicarbonyl Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers