A part of Merck

114400 | Amoniak test

114400
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1144000001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko plastikowe 100 tests
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number114400
     DescriptionAmmonium Test
     OverviewIn wastewater, soils and fertilizers ammonium ions can be detected with Neßler's reagent as a yellow-brown compound. The test contains the easy to use colour card.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1B Niepalne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
     Safety Information
     Hazard Symbols Very toxic
     Dangerous for the environment
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1144000001 Pudelko plastikoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

     Instructions for Use

     Title
     114400 - MColortest Ammonium
     Color Card 114400 - Test procedure MColortest Ammonium / Amonio
     MColortest Manual Test procedures

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     108024 Amoniak test Pokaż ceny i dostępność
     111117 Amon test Pokaż ceny i dostępność
     114423 Amon test Pokaż ceny i dostępność
     114428 Amoniak test Pokaż ceny i dostępność
     114657 Amon test w wodzie słodkiej i morskiej Pokaż ceny i dostępność
     114750 Amon test Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     108024 Amoniak test Pokaż ceny i dostępność
     111117 Amon test Pokaż ceny i dostępność
     114423 Amon test Pokaż ceny i dostępność
     114428 Amoniak test Pokaż ceny i dostępność
     114657 Amon test w wodzie słodkiej i morskiej Pokaż ceny i dostępność
     114750 Amon test Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     114901 Probówki płaskodenne długie z zakrętkami Pokaż ceny i dostępność
     119812 Jon amonowy, roztwór wzorcowy Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     109072 Kwas siarkowy Pokaż ceny i dostępność
     109137 Wodorotlenek sodowy, roztwór Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Visual Tests for Semi-quantitative Analyses > Colorimetric Test Kits > MColortest™ for Very Low to Medium Concentrations
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Biotechnology > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Food > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Construction Material > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > Ammonium
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Ammonium