A part of Merck

101201 | Peroksodisiarczan amonowy

101201
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 1.01201.9050 replaces and is identical to AX1340-20
   In North America 1.01201.1000 or 1.01201.5000 replaces AX1340-3, identical material in similar pack sizes
   In North America 1.01201.0500 replaces and is identical to AX1340-1

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   7727-54-0231-786-5H₈N₂O₈S₂(NH₄)₂S₂O₈228.19 g/molACS,Reag. Ph Eur

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1012010500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 500 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1012011000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1012015000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka plastikowa 5 kg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         1012019012
         Pobieram informacje o dostępności...
         Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
         Dostępny w magazynie 
         Wycofano
         Dostępna ograniczona ilość
         Dostępność będzie potwierdzona
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Doradzimy
           Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

           Kubel plastikowy 12 kg
           Pobieranie ceny...
           Nie udało się pobrać ceny
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Na zapytanie Więcej informacji
           Zapisano ()
            
           Poproś o podanie ceny netto
           Description
           Catalogue Number101201
           ReplacesAX1340; AX1340-1; AX1340-20; AX1340-3
           SynonymsAmmonium persulfate, Peroxidisulfuric acid diammonium salt
           References
           Product Information
           CAS number7727-54-0
           EC index number016-060-00-6
           EC number231-786-5
           GradeACS,Reag. Ph Eur
           Hill FormulaH₈N₂O₈S₂
           Chemical formula(NH₄)₂S₂O₈
           Molar Mass228.19 g/mol
           HS Code2833 40 00
           Applications
           ApplicationAmmonium peroxodisulfate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur. Ammonium peroxodisulfate CAS No. 7727-54-0, EC Number 231-786-5. Ammonium peroxodisulfate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
           Biological Information
           Physicochemical Information
           Density1.98 g/cm3 (20 °C)
           Melting Point120 °C (rozkład)
           pH value3.2 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
           Bulk density900 kg/m3
           Solubility620 g/l
           Dimensions
           Materials Information
           Toxicological Information
           LD 50 oralLD50 Szczur 742 mg/kg
           Safety Information according to GHS
           Hazard Pictogram(s)


           Hazard Statement(s)H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
           H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
           H315: Działa drażniąco na skórę.
           H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
           H319: Działa drażniąco na oczy.
           H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
           H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
           Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne.
           P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
           P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
           P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
           P342 + P311: W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
           RTECSSE0350000
           Storage class5.1B Silnie utleniające materiały niebezpieczne
           WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
           Disposal22
           Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
           Safety Information
           Hazard Symbols Oxidising
           Harmful
           Categories of dangersubstancja o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja uczulaj?ca
           R PhraseR 8-22-36/37/38-42/43
           Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
           S PhraseS 22-24-26-37
           Nie wdychać pyłu.Unikać zanieczyszczenia skóry.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
           Product Usage Statements
           Storage and Shipping Information
           StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
           Packaging Information
           Transport Information
           Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1444 , 5.1, III
           Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1444 , 5.1, III
           Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1444 , 5.1, III, Segregation Group: 2 (Ammonium compounds)
           Supplemental Information
           Specifications
           Assay (iodometric)≥ 98.0 %
           Insoluble matter≤ 0.005 %
           Titrable free acid≤ 0.04 meq/g
           Chloride, Chlorate (as Cl)≤ 0.001 %
           Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %
           Fe (Iron)≤ 0.001 %
           Mn (Manganese)≤ 0.00005 %
           Residue on ignition (as SO₄)≤ 0.05 %

           Documentation

           MSDS

           Title

           Safety Data Sheet (SDS) 

           Certificates of Analysis

           Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
           1012010500 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1012011000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1012015000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1012019012 Kubel plastikowyDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

           Reach Use

           Tytuł
           Reach Use