A part of Merck

820058 | Mrówczan amylu

820058
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   638-49-3211-340-6C₆H₁₂O₂HCOO(CH₂)₄CH₃116.15 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8200580100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number820058
     SynonymsPentyl formate, Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester
     References
     Product Information
     CAS number638-49-3
     EC index number607-018-00-3
     EC number211-340-6
     Hill FormulaC₆H₁₂O₂
     Chemical formulaHCOO(CH₂)₄CH₃
     Molar Mass116.15 g/mol
     HS Code2915 13 00
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationAmyl formate for synthesis. Amyl formate CAS No. 638-49-3, EC Number 211-340-6. Amyl formate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point129 - 131 °C (1013 hPa)
     Density0.89 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.7 - 10 %(V)
     Flash point26 °C
     Melting Point-73 °C
     Vapor pressure70 hPa (50 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur > 5000 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik > 5000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
     RTECSLQ9370000
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 10-36/37
     Produkt łatwopalny.Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1109 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1109 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1109 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.886 - 0.889
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters