A part of Merck

101611 | Anaerocult® A mini

Nowy101611
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1016110001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 25 x 1 set
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number101611
     References
     Product Information
     HS Code3824 90 96
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Bulk density550 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H319: Działa drażniąco na oczy.
     H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową.
     H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 36-48/20-51/53
     Działa drażniąco na oczy.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 61
     Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Growth
     - Clostridium tetani ATCC 19406

     good to very good
     - Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)good to very good
     - Clostridium perfringens ATCC 10543good to very good
     - Clostridium innocuum ATCC 14501good to very good
     Incubation: 24 hrs.; 35 °C.
     Reference: bloog agar.

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1016110001 Pudelko kartonoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Technical Info

     Title
     Anaerocult A mini, 101611
     Anaerocult A mini, 101611
     Anaerocult A mini, 101611 MIBIO
     Anaerocult® A mini, 101611
     Anaerocult® A mini, 101611
     Clostridium perfringens Supplement, 100888
     Differential Clostridial Agar (DCA) acc. to WEENK, 110259
     Meat Liver Agar, 115045
     Reinforced Clostridial Agar, 105410
     SPS Agar (Perfringens Selective Agar acc. to ANGELOTTI), 110235
     Sulfite Iron Agar, Base, 110864
     TSC Agar (Tryptose Sulfite Cycloserine Agar), Base, 111972
     TSN Agar (Perfringens Selective Agar acc. to MARSHALL), 105264
     WL Nutrient Agar, 110866

     Reach Use

     Tytuł
     Reach Use

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     113807 Anaerocult® P Pokaż ceny i dostępność
     113829 Anaerocult® A Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     113807 Anaerocult® P Pokaż ceny i dostępność
     113829 Anaerocult® A Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     114226 Anaeroclip® Pokaż ceny i dostępność
     115112 Anaerotest® Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100888 Dodatek wybiórczy dla Clostridium perfringens Pokaż ceny i dostępność
     105410 Agar RCA dla Clostridium, wzbogacony Pokaż ceny i dostępność
     105452 Agar dla beztlenowców wg BREWERA Pokaż ceny i dostępność
     110235 Agar SPS Pokaż ceny i dostępność
     110259 Agar DCA wg WEENKA i in. Pokaż ceny i dostępność
     110864 Agar z siarczynem żelaza (podstawa) Pokaż ceny i dostępność
     110866 Agar WL odżywczy Pokaż ceny i dostępność
     110886 Agar z krwią (podstawa) Pokaż ceny i dostępność
     111972 Agar TSC Pokaż ceny i dostępność
     115045 Agar mięsno-wątrobowy Pokaż ceny i dostępność
     115112 Anaerotest® Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Bifidobacteria
     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Product > Dehydrated and Ready-to-use Culture Media
     IVD/OEM Materials & Reagents > Anaerobic System
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Clostridia & Sulfite reducing anaerobic Bacteria
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Brucella
     Industrial Microbiology > Indicator Organisms for Food & Beverage Industry > Bifidobacteria
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Enterococci