A part of Merck

116819 | Anaerocult® IS

116819
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1168190001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 25 x 1 set
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number116819
     References
     Product Information
     HS Code3824 90 96
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Bulk density550 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H319: Działa drażniąco na oczy.
     H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową.
     H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 36-48/20-51/53
     Działa drażniąco na oczy.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 61
     Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Growth
     - Bacteroides fragilis ATCC 25285

     passes test
     - Clostridium beijerinckii ATCC 17795passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     114226 Anaeroclip® Pokaż ceny i dostępność
     115112 Anaerotest® Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     115112 Anaerotest® Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Bifidobacteria
     IVD/OEM Materials & Reagents > Anaerobic System
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Clostridia & Sulfite reducing anaerobic Bacteria
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Brucella
     Industrial Microbiology > Indicator Organisms for Food & Beverage Industry > Bifidobacteria
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Enterococci