A part of Merck

115213 | Auto-Hemacolor®

115213
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1152130001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 1 set
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number115213
     DescriptionAUTO-HEMACOLOR STAINING SET FOR AUTOMATI
     OverviewThe Auto-Hemacolor®system was developed for the automatic staining of blood and bone marrow smears in conjunction with the HEMA-TEK (Siemens Healthcare Diagnostics) slider stainer. The kit contains a staining solution, a buffer and a washing solution. Staining is achieved by the alkaline dye (azure) binding to the acidic builders of the cells, e.g. chromatin, spongioplasm, and the acidic dye (eosin) binding to the alkaline constituents, e.g. cytoplasm. It is developed and registered as CE / IVD product for applications in diagnostics and can be applied for up to 1000 stains.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Toxic
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 Methanol, 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1152130001 Pudelko kartonoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Brochure

     Title
     Cytodiagnosis staining methods
     Hematology - stains for blood and marrow (MM)
     Products for microscopy - All you need for successful working

     Instructions for Use

     Title
     115213 Auto-Hemacolor® Staining set for automatic blood smear staining with the HEMA-TEK Slide Stainer

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     104699 Olejek imersyjny Pokaż ceny i dostępność
     106009 Metanol Pokaż ceny i dostępność
     107961 Entellan® nowy Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Hematology > Rapid Stainings, Hemacolor®
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Hematology > Hematological Staining Solutions
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Cytology > Cytological Staining Reagents