109893 Roztwór buforowy, koncentrat

109893
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Contact Customer Service
   Wyświetl ceny i dostępność

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowy DostępnośćOpakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1098930001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
     Contact Customer Service

     Ampulka plastikowa 1 amp
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109893
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.07 g/cm3 (20 °C)
     pH value13.1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s) Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Signal WordNiebezpieczeństwo
     Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal28
     Roztwory wodne: Kategoria D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Hazard SymbolsCorrosive
     Categories of dangersubstancja dra?ni?ca
     R PhraseR 34
     Powoduje oparzenia.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1824 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1824 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1824 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
     Supplemental Information
     Specifications
     pH-value (20 °C) 13.00 +/- 0.05
     Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268 ) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.

     Powiązane produkty i zastosowania

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement > Titrisol® Buffer Concentrates
     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement
     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement > Titrisol® Buffer Concentrates