A part of Merck

115355 | CYTOCOLOR® do standardowego barwienia cytologicznego wg Szczepanika

115355
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1153550001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudlo tekturowe 6 x 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number115355
     DescriptionCYTOLOGICAL STANDARD STAIN ACC. TO SZCZE
     OverviewSzczepanik's standard cytological stain with modified solutions (CYTOCOLOR®) is chiefly used for early recognition of female genital carcinoma. With CYTOCOLOR® in about 3 minutes a stained microscopic specimen can be obtained giving reliable results on malignancy, hormone status and vaginal flora. The difference between these and classical Panpanicolaou stains is that Cytocolor® requires no orange stain; both mature and keratinized cells appear pink instand of orange. CYTOCOLOR® can also be used to stain smears prepared from tumours, punctates and excised specimens, and sediment or centrifugate obtained from body fluids. It is an IVD registered kit that is CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. The package is sufficient for up to 1000 applications.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P311: W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Toxic
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1219 Isopropanol, 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1219 ISOPROPANOL, 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1219 ISOPROPANOL, 3, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     103973 M-GLAS™ Pokaż ceny i dostępność
     103981 M-FIX™ spray utrwalajacy Pokaż ceny i dostępność
     104699 Olejek imersyjny Pokaż ceny i dostępność
     107961 Entellan® nowy Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Bacteriology > Trichomonades Staining
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Cytology > Cytological Staining Reagents