A part of Merck

102123 | Azotan wapniowy, tetrahydrat

102123
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   13477-34-4233-332-1CaN₂O₆ * 4 H₂OCa(NO₃)₂ * 4 H₂O236.15 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1021230100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number102123
     DescriptionCalcium nitrate tetrahydrate
     References
     Product Information
     CAS number13477-34-4
     EC number233-332-1
     Hill FormulaCaN₂O₆ * 4 H₂O
     Chemical formulaCa(NO₃)₂ * 4 H₂O
     Molar Mass236.15 g/mol
     HS Code2834 29 80
     Applications
     ApplicationCalcium nitrate tetrahydrate 99.95 Suprapur®. CAS 13477-34-4, chemical formula Ca(NO₃)₂ * 4 H₂O. Calcium nitrate tetrahydrate MSDS or SDS, and related info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.82 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point45 °C
     pH value5.0 - 7.0 (50 g/l, H₂O, 25 °C)
     Bulk density1000 kg/m3
     Solubility2710 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 3900 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować ochronę oczu.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P313: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     RTECSEW3000000
     Storage class5.1B Silnie utleniające materiały niebezpieczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal22
     Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Irritant
     Categories of dangersubstancja o w?a?ciwo?ciach utleniaj?cych, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 22-41
     Działa szkodliwie po połknięciu.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
     S PhraseS 13-26-36/39-46
     Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1454 , 5.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1454 , 5.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1454 , 5.1, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (metallic)≥ 99.95 %
     Assay (complexometric)≥ 99.0 %
     Chloride (Cl)≤ 20 ppm
     Phosphate (PO₄)≤ 10 ppm
     Sulphate (SO₄)≤ 20 ppm
     Al (Aluminium)≤ 0.05 ppm
     Ba (Barium)≤ 5 ppm
     Cd (Cadmium)≤ 0.005 ppm
     Ce (Cerium)≤ 0.010 ppm
     Co (Cobalt)≤ 0.005 ppm
     Cr (Chromium)≤ 0.010 ppm
     Cu (Copper)≤ 0.005 ppm
     Eu (Europium)≤ 0.010 ppm
     Fe (Iron)≤ 0.05 ppm
     Hg (Mercury)≤ 0.010 ppm
     K (Potassium)≤ 1.0 ppm
     La (Lanthanum)≤ 0.010 ppm
     Li (Lithium)≤ 2.0 ppm
     Mg (Magnesium)≤ 2.0 ppm
     Mn (Manganese)≤ 0.010 ppm
     Na (Sodium)≤ 5 ppm
     Ni (Nickel)≤ 0.010 ppm
     Pb (Lead)≤ 0.010 ppm
     Rb (Rubidium)≤ 10 ppm
     Sc (Scandium)≤ 0.010 ppm
     Sm (Samarium)≤ 0.010 ppm
     Sr (Strontium)≤ 50 ppm
     Tl (Thallium)≤ 0.005 ppm
     Y (Yttrium)≤ 0.010 ppm
     Yb (Ytterbium)≤ 0.010 ppm
     Zn (Zinc)≤ 0.010 ppm

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     100318 Kwas solny 30% Pokaż ceny i dostępność
     100441 Kwas azotowy 65% Pokaż ceny i dostępność
     101514 Kwas solny 30% Pokaż ceny i dostępność
     101518 Kwas azotowy 60 % Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Salts Suprapur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP