A part of Merck

111132 | Chlorki test

111132
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1111320001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko plastikowe 100 tests
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number111132
     DescriptionChloride Test
     OverviewChloride is found in the earth's crust and can therefore also be found in all natural waters at some concentration. This basic parameter of water analysis can be checked using our Chloride Test. The sample is determined with titration method.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     111106 Chlorki test Pokaż ceny i dostępność
     114401 Chlorki test Pokaż ceny i dostępność
     114753 Chlorki test Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     111106 Chlorki test Pokaż ceny i dostępność
     114401 Chlorki test Pokaż ceny i dostępność
     114753 Chlorki test Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     105432 Amoniak, roztwór 25% Pokaż ceny i dostępność
     106591 Difosforan tetrasodowy, dekahydrat Pokaż ceny i dostępność
     107209 Nadtlenek wodoru 30% Pokaż ceny i dostępność
     109966 Kwas azotowy Pokaż ceny i dostępność
     119897 Chlorki, roztwór wzorcowy Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     117989 Naczynia do testów Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Agriculture > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disposal Drainage Water > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Swimming Pools > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Construction Material > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Food > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Mineral Water > Chloride
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Visual Tests for Semi-quantitative Analyses > Colorimetric Test Kits > MColortest™ for Medium Concentrations
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Biotechnology > Chloride