A part of Merck

114897 | Chlorki test

114897
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1148970001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 100 tests
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1148970002
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Pudelko kartonowe 175 tests
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number114897
       References
       Product Information
       HS Code3822 00 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 Ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff, n.a.g.(ENTH. SALPETERSAEURE), 8, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.(CONT. NITRIC ACID), 8, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.(CONT. NITRIC ACID NOT MORE THAN 5%), 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications

       Documentation

       MSDS

       Title

       Safety Data Sheet (SDS) 

       Certificates of Analysis

       Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
       1148970001 Pudelko kartonoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
       1148970002 Pudelko kartonoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

       Certificates

       Title
       114897 - Certificate of Quality - Spectroquant Chlorid-Test / Chloride Test / Test Cloruros

       Brochure

       Title
       Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
       Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

       Technical Info

       Title
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2010 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2400 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2500 Odyssey photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2700 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2800 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3800 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3900 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 4000 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 5000 photometer from Hach
       Programming data for Spectrophotometer and Spectroquant Test Kits measured with a Reference Spectrophotometer
       Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2000 photometer from Hach
       Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2010 photometer from Hach
       Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2400, DR 2500, DR2700, DR3800, DR3900, DR 5000, DR6000 photometer from Hach
       Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 4000 photometer from Hach

       Instructions for Use

       Title
       Manual Spectroquant Photometer NOVA 60
       114897 - Spectroquant Chloride Test
       Manual Spectroquant Multy - Operating manual
       Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 100
       Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 300

       Powiązane produkty i zastosowania

       Alternative Products

       Numer katalogowy Opis  
       114730 Chlorki test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność

       Related Products

       Numer katalogowy Opis  
       114730 Chlorki test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       173016 Prove 100 Pokaż ceny i dostępność
       173017 Prove 300 Pokaż ceny i dostępność
       173018 Prove 600 Pokaż ceny i dostępność
       105432 Amoniak, roztwór 25% Pokaż ceny i dostępność
       107209 Nadtlenek wodoru 30% Pokaż ceny i dostępność
       109752 Fotometr NOVA 60 A Pokaż ceny i dostępność
       109966 Kwas azotowy Pokaż ceny i dostępność
       114696 CombiCheck 60 Pokaż ceny i dostępność
       114946 Kuwety prostokątne 10 mm Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100707 Spektrofotometr UV-VIS Pokaż ceny i dostępność
       114696 CombiCheck 60 Pokaż ceny i dostępność
       173630 Kolorymetr Multy Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Application Facete

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disposal Drainage Water > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Beverages > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Aquaristics > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Construction Material > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Food > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Electroplating > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Mineral Water > Chloride
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > Spectroquant® Tests