A part of Merck

103420 | Chloroform-D1

103420
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   865-49-6212-742-4CCl₃DCDCl₃120.38 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1034200025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 25 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1034200100
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Glas bottle pre packed 100 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1034200500
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Glas bottle pre packed 500 ml
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number103420
         SynonymsDeuterochloroform
         DescriptionChloroform-D1
         OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
         References
         Product Information
         CAS number865-49-6
         EC number212-742-4
         Hill FormulaCCl₃D
         Chemical formulaCDCl₃
         Molar Mass120.38 g/mol
         HS Code2845 90 10
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationChloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv™. CAS 865-49-6, chemical formula CDCl₃. Chloroform-D1 MSDS or SDS below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point60 °C (1013 hPa)
         Density1.50 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point-64.1 °C
         Vapor pressure211 hPa (20 °C)
         Solubility8.2 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 695 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Królik > 3980 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
         H315: Działa drażniąco na skórę.
         H319: Działa drażniąco na oczy.
         H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
         H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
         H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
         H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.
         Precautionary Statement(s)P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         Storage class6.1 D Niepalne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące chroniczne skutki
         WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
         Disposal3
         Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Harmful
         Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja rakotwórcza, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??
         R PhraseR 20/22-36/38-40-48/20-63
         Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy i skórę.Ograniczone dowody działania rakotwórczego.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
         S PhraseS 36/37
         Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać w +2°C do +8°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1888 , 6.1, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1888 , 6.1, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1888 , 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons)
         Supplemental Information
         Specifications
         Deuteration degree≥ 99.80 %
         Water (NMR, H₂O)≤ 0.010 %
         Performance test (NMR-spectrum)passes test

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         1034200025 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1034200100 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1034200500 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         Atractivos - MagniSolv - disolventes deuterados de Merck
         Attractive - MagniSolv, deuterated solvents

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use