A part of Merck

115061 | Kobalt, wzorzec rozpuszczony w oleju

115061
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1150610100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number115061
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.86 g/cm3 (20 °C)
     Flash point63 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H361: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class10 Ciecze palne poza Klasą 3 magazynowania
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 20-36/38
     Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.Działa drażniąco na oczy i skórę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (Co)980 - 1020 mg/kg
     standard deviation (s) (± mg/kg)
     Determinatin method: Complexometric titration.
     (traceable to NIST - SRM 682)

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     113898 Olej wzorcowy Pokaż ceny i dostępność

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > AAS Standards Oil dissolved
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > AAS Standards Oil dissolved
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > AAS Standards Oil dissolved