A part of Merck

841811 | Cyjanek miedzi(I)

841811
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   544-92-3208-883-6CCuNCuCN89.56 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8418110100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8418110500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 500 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8418111000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka plastikowa 1 kg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number841811
         SynonymsCupricin
         DescriptionCopper(I) cyanide
         References
         Product Information
         CAS number544-92-3
         EC index number006-007-00-5
         EC number208-883-6
         Hill FormulaCCuN
         Chemical formulaCuCN
         Molar Mass89.56 g/mol
         HS Code2837 19 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationCopper(I) cyanide for synthesis. CAS 544-92-3, chemical formula CuCN. Copper(I) cyanide MSDS or SDS, and related info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density2.92 g/cm3
         Melting Point473 °C
         Bulk density750 kg/m3
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H300 + H310 + H330: Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
         H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
         EUH032: W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
         Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
         P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSGL7150000
         Storage class6.1B Niepalne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
         WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
         Safety Information
         Hazard Symbols Very toxic
         Dangerous for the environment
         Categories of dangersubstancja bardzo toksyczna, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
         R PhraseR 26/27/28-32-50/53
         Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
         S PhraseS 7-28-29-45-60-61
         Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.Nie wprowadzać do kanalizacji.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1587 , 6.1, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1587 , 6.1, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1587 , 6.1, II, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 6 (Cyanides)7 (Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds))
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay of Cu≥ 70.5 %
         Identity (IR)passes test