A part of Merck

114688 | Crack Set 10C

114688
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1146880001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko EPS 25 tests
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number114688
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class5.1B Silnie utleniające materiały niebezpieczne
     Safety Information
     Hazard Symbols Oxidising
     Corrosive
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Application testconforms

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     171200 Termoreaktor TR 320 Pokaż ceny i dostępność
     171201 Termoreaktor TR 420 Pokaż ceny i dostępność
     171202 Termoreaktor TR 620 Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100594 Glin test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność
     100796 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
     101745 Kadm test Pokaż ceny i dostępność
     109717 Ołów test Pokaż ceny i dostępność
     114549 Żelazo test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność
     114553 Miedź test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność
     114554 Nikiel test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność
     114566 Cynk test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność
     114758 Chromiany test Pokaż ceny i dostępność
     114761 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
     114767 Miedź test Pokaż ceny i dostępność
     114785 Nikiel test Pokaż ceny i dostępność
     114825 Glin test Pokaż ceny i dostępność
     114832 Cynk test Pokaż ceny i dostępność
     114833 Ołów test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność
     114834 Kadm test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność
     114848 Fosforany test Pokaż ceny i dostępność
     114896 Żelazo test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność
     117942 Fosforany test Pokaż ceny i dostępność

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System