A part of Merck

822002 | Bezwodnik krotonowy

822002
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   623-68-7210-807-1C₈H₁₀O₃(CH₃CH=CHCO)₂O154.17 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8220020100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number822002
     Synonyms2-Butenoic anhydride
     DescriptionCrotonic anhydride
     References
     Product Information
     CAS number623-68-7
     EC number210-807-1
     Hill FormulaC₈H₁₀O₃
     Chemical formula(CH₃CH=CHCO)₂O
     Molar Mass154.17 g/mol
     HS Code2916 19 95
     Applications
     ApplicationCrotonic anhydride (mixture of cis and trans isomers) for synthesis. CAS 623-68-7, chemical formula (CH₃CH=CHCO)₂O. Crotonic anhydride MSDS or SDS, and related info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point250 °C
     Density1.04 g/cm3 (20 °C)
     Flash point113 °C
     Ignition temperature290 °C
     Melting Point-20 °C
     Vapor pressure1 hPa (25 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 2061 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H315: Działa drażniąco na skórę.
     H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować ochronę oczu.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P313: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     RTECSGQ6125000
     Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 37/38-41-50
     Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
     S PhraseS 26-39-61
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić okulary lub ochronę twarzy.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3082 , 9, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3082 , 9, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3082 , 9, III, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay isomers (GC, area%)≥ 95.5 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.038 - 1.040
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Anhydrides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Anhydrides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Anhydrides