A part of Merck

815023 | Kumen-d12

815023
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #Hill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   97732-82-6C₉D₁₂C₆D₅CD(CD₃)₂132.27 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8150230001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 1 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number815023
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number97732-82-6
     Hill FormulaC₉D₁₂
     Chemical formulaC₆D₅CD(CD₃)₂
     Molar Mass132.27 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationCumene-D12 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 97732-82-6, chemical formula C₆D₅CD(CD₃)₂. Cumene-D12 MSDS (material safety data sheets) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point153 °C (1013 hPa)
     Density0.86 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit0.8 - 6.0 %(V)
     Flash point31 °C
     Ignition temperature420 °C DIN 51794
     Melting Point-96 °C
     Vapor pressure5.3 hPa (20 °C)
     Solubility0.05 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 1400 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik 10578 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
     H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska, substancja szkodliwa
     R PhraseR 10-37-51/53-65
     Produkt łatwopalny.Działa drażniąco na drogi oddechowe.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
     S PhraseS 24-37-61-62
     Unikać zanieczyszczenia skóry.Nosić odpowiednie rękawice ochronne.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1918 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1918 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1918 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99 %