A part of Merck

840036 | Cyjanoaceton, sól sodowa

840036
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   70807-22-6417-000-5C₄H₄ONNa105.07 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8400360005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number840036
     References
     Product Information
     CAS number70807-22-6
     EC number417-000-5
     Hill FormulaC₄H₄ONNa
     Molar Mass105.07 g/mol
     HS Code2926 90 95
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationCyanoacetone sodium salt for synthesis. CAS 70807-22-6, EC Number 417-000-5, molar mass 105.07 g/mol. Cyanoacetone sodium salt MSDS (material safety data sheets) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.17 g/cm3 (20 °C)
     Ignition temperature625 °C
     Melting Point240 °C (rozkład)
     pH value10.9 - 11.4 (H₂O, 20 °C) (nasycony roztwór wodny)
     Vapor pressure0.000016 hPa (25 °C)
     Solubility460 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur > 200 - 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H301: Działa toksycznie po połknięciu.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1A Substancje palne, toksyczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja ?r?ca, substancja uczulaj?ca
     R PhraseR 22-34-43
     Działa szkodliwie po połknięciu.Powoduje oparzenia.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3263 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3263 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3263 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HClO₄)≥ 95.0 %
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Alcoholates and Acetylacetonates > Alcoholates
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Alcoholates and Acetylacetonates > Alcoholates
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Nitriles and Isonitriles > Aliphatic Nitriles and Isonitriles
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Alcoholates and Acetylacetonates > Alcoholates
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Nitriles and Isonitriles > Aliphatic Nitriles and Isonitriles
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Nitriles and Isonitriles > Aliphatic Nitriles and Isonitriles