A part of Merck

102832 | Cykloheksan

102832
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   110-82-7203-806-2C₆H₁₂84.16 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1028321000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1028322500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1028326025
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Beczka stal nierdz. 25 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         1028329190
         Pobieram informacje o dostępności...
         Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
         Dostępny w magazynie 
         Wycofano
         Dostępna ograniczona ilość
         Dostępność będzie potwierdzona
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Doradzimy
           Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

           Beczka metalowa 190 l
           Pobieranie ceny...
           Nie udało się pobrać ceny
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Na zapytanie Więcej informacji
           Zapisano ()
            
           Poproś o podanie ceny netto
           Description
           Catalogue Number102832
           SynonymsHexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
           OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
           References
           Product Information
           CAS number110-82-7
           EC index number601-017-00-1
           EC number203-806-2
           Hill FormulaC₆H₁₂
           Molar Mass84.16 g/mol
           HS Code2902 11 00
           Structure formula Image
           Applications
           ApplicationCyclohexane EMPLURA®. CAS 110-82-7. Cyclohexane MSDS and product info below.
           Biological Information
           Physicochemical Information
           Boiling point81 °C (1013 hPa)
           Density0.78 g/cm3 (20 °C)
           Explosion limit1.2 - 8.3 %(V)
           Flash point-18 °C
           Ignition temperature260 °C
           Melting Point6.5 °C
           Vapor pressure124 hPa (24 °C)
           Viscosity kinematic1.26 mm2/s (20 °C)
           Solubility0.05 g/l
           Dimensions
           Materials Information
           Toxicological Information
           LD 50 oralLD50 Szczur > 5000 mg/kg
           LD 50 dermalLD50 Królik > 2000 mg/kg
           Safety Information according to GHS
           Hazard Pictogram(s)           Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
           H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
           H315: Działa drażniąco na skórę.
           H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
           H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
           Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
           P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
           P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
           P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
           P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
           P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
           RTECSGU6300000
           Storage class3 Ciecze łatwopalne
           WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
           Disposal1
           Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
           Safety Information
           Hazard Symbols Flammable
           Harmful
           Dangerous for the environment
           Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
           R PhraseR 11-38-65-67-50/53
           Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
           S PhraseS 9-16-25-33-51-60-61-62
           Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Unikać zanieczyszczenia oczu.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
           Product Usage Statements
           Storage and Shipping Information
           StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
           Packaging Information
           Transport Information
           Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1145 , 3, II
           Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1145 , 3, II
           Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1145 , 3, II
           Supplemental Information
           Specifications
           Purity (GC)≥ 99.0 %
           Identity (IR)conforms
           Free acid (as CH₃COOH)≤ 0.001 %
           Density (d 20 °C/ 4 °C)0.778 - 0.779
           Readily carbonizable substancesconforms
           Water≤ 0.05 %

           Documentation

           MSDS

           Title

           Safety Data Sheet (SDS) 

           Certificates of Analysis

           Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
           1028321000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1028322500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1028326025 Beczka stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1028329190 Beczka metalowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

           Brochure

           Title
           and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

           Reach Use

           Tytuł
           Reach Use

           Powiązane produkty i zastosowania

           Accessories (Primary)

           Numer katalogowy Opis  
           101114 Urządzenie ze stali Pokaż ceny i dostępność
           106710 System do przetaczania rozpuszczalników z beczek i pojemników bębnowych ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
           108803 Klucz Pokaż ceny i dostępność
           901756 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
           902698 Zabezpieczenie przed nadciśnieniem 0,5 bar Pokaż ceny i dostępność
           963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

           Accessories (Secondary)

           Numer katalogowy Opis  
           100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
           108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

           Związane produkty według: Brand Facete

           Kategorie

           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Solvents for Lab Applications EMPLURA®
           Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Preparative Lab Applications EMPLURA®
           Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Lab Applications EMPLURA®