A part of Merck

841456 | DL-Kamfora

841456
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   76-22-2200-945-0C₁₀H₁₆O152.24 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8414560250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 250 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8414561000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number841456
       References
       Product Information
       CAS number76-22-2
       EC number200-945-0
       Hill FormulaC₁₀H₁₆O
       Molar Mass152.24 g/mol
       HS Code2914 29 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationDL-Camphor for synthesis. CAS 76-22-2, pH (H₂O, 20 °C) neutral. MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point205 °C (1013 hPa)
       Density0.99 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit0.6 - 4.5 %(V)
       Flash point66 °C
       Ignition temperature460 °C
       Melting Point180 °C
       Vapor pressure1.2 hPa (20 °C)
       Bulk density800 kg/m3
       Solubility1.5 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur > 5000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H228: Substancja stała łatwopalna.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       RTECSEX1234000
       Storage class4.1B Łatwopalne niebezpieczne materiały stałe
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 11-36/37/38
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2717 , 4.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2717 , 4.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2717 , 4.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 95.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 170 °C
       Melting range (upper value)≤ 175 °C
       Identity (IR)passes test