A part of Merck

803452 | Dichlorodimetylosilan

803452
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   75-78-5200-901-0C₂H₆Cl₂Si(CH₃)₂SiCl₂129.06 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8034520250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 250 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8034521000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number803452
       SynonymsDimethyldichlorosilane
       DescriptionDichlorodimethylsilane
       References
       Product Information
       CAS number75-78-5
       EC index number014-003-00-X
       EC number200-901-0
       Hill FormulaC₂H₆Cl₂Si
       Chemical formula(CH₃)₂SiCl₂
       Molar Mass129.06 g/mol
       HS Code2931 90 80
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationDichlorodimethylsilane for synthesis. CAS 75-78-5, chemical formula (CH₃)₂SiCl₂. Dichlorodimethylsilane MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point70 °C (1013 hPa)
       Density1.07 g/cm3 (25 °C)
       Explosion limit1.75 - 48.5 %(V)
       Flash point-5 °C
       Ignition temperature425 °C
       Melting Point-76 °C
       Vapor pressure<200 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 6056 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       RTECSVV3150000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal24
       Ciekłe halogenki nieorganiczne i odczynniki wrażliwe na hydrolizę powinno się ostrożnie dodawać po kropli do 10% roztworu wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587) z lodem (uwaga na alkaliczne gazy); pojemnik D lub E.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 11-36/37/38
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1162 , 3 (8), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1162 , 3 (8), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1162 , 3 (8), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Derivatisation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Silicium Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Silicium Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Silicium Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Derivatisation Reagents