A part of Merck

110887 | Kwas dichloroizocyjanurowy, sól sodowa, dihydrat

110887
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   51580-86-0220-767-7C₃Cl₂N₃NaO₃ * 2 H₂O255.98 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1108872500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 2.5 kg
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number110887
     Synonyms1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
     References
     Product Information
     CAS number51580-86-0
     EC index number613-030-01-7
     EC number220-767-7
     Hill FormulaC₃Cl₂N₃NaO₃ * 2 H₂O
     Molar Mass255.98 g/mol
     HS Code2933 69 80
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationDichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate. CAS 51580-86-0, pH 6.7 (10 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Melting Point240 - 250 °C (rozkład)
     pH value6.7 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density980 kg/m3
     Solubility250 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 550 - 1600 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik > 5000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P402: Przechowywać w suchym miejscu.
     RTECSXZ1910000
     Storage class4.1A Inne niebezpieczne materiały wybuchowe
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal10
     Nadtlenki organiczne można wykryć w roztworach wodnych i rozpuszczalnikach organicznych przy pomocy Perex-Test (nr kat. 116206). Czyste nadtlenki należy rozcieńczyć w odpowiednim rozpuszczalniku lub wodzie i kontrolując temperaturę dodawać małymi porcjami roztwór chlorku żelaza(II) (nr kat. 103860). Pojemnik D. Substancje wybuchowe do utylizacji (klasa składowania 4.1A) powinny być zapakowane oddzielnie i szczelnie zamknięte. Należy pamietać o flegmatyzacji wodą lub odpowiednim czynnikiem flegmatyzacyjnym!
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 22-31-36/37-50/53
     Działa szkodliwie po połknięciu.W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 8-26-41-60-61
     Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (iodometric, calc. on dried substance)≥ 98.0 %
     Identity (Raman-spectrum)conforms
     Loss on Drying (105°C)9.0 - 16.0 %