A part of Merck

116205 | Dietanoloamina

116205
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   111-42-2203-868-0C₄H₁₁NO₂NH(CH₂CH₂OH)₂105.14 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1162051000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number116205
     Synonymsß,ß'-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
     DescriptionDiethanolamine
     OverviewEMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
     References
     Product Information
     CAS number111-42-2
     EC index number603-071-00-1
     EC number203-868-0
     Hill FormulaC₄H₁₁NO₂
     Chemical formulaNH(CH₂CH₂OH)₂
     Molar Mass105.14 g/mol
     HS Code2922 12 00
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationDiethanolamine for analysis EMSURE®. CAS 111-42-2, chemical formula NH(CH₂CH₂OH)₂. Diethanolamine MSDS or SDS, and related info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point269 - 270 °C (1013 hPa)
     Density1.09 g/cm3 (30 °C) ciecz
     Explosion limit2.1 - 10.6 %(V)
     Flash point176 °C
     Ignition temperature365 - 370 °C
     Melting Point28 °C
     pH value11 (53 g/l, H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure<0.01 hPa (25 °C)
     Viscosity kinematic357.2 mm2/s (30 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 676 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik 8328 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
     H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową.
     H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować ochronę oczu.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     RTECSKL2975000
     Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 22-38-41-48/22-52/53
     Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na skórę.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 26-36/37/39-46-61
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC)≥ 99.5 %
     Identity (IR-spectrum)passes test
     Melting point26 - 28 °C
     Chloride (Cl)≤ 0.0005 %
     Sulphate (SO₄)≤ 0.002 %
     Heavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %
     Fe (Iron)≤ 0.0001 %
     Ethanolamine (GC)≤ 0.3 %
     Triethanolamine (GC)≤ 0.3 %
     Sulfated ash (600 °C)≤ 0.005 %
     Water (according to Karl Fischer)≤ 0.25 %

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
     108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. PhEur