A part of Merck

820583 | Fumaranian dimetylu

820583
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   624-49-7210-849-0C₆H₈O₄CH₃OOCCH=CHCOOCH₃144.13 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8205830100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8205830250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 250 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number820583
       SynonymsFumaric acid dimethyl ester
       DescriptionDimethyl fumarate
       References
       Product Information
       CAS number624-49-7
       EC number210-849-0
       Hill FormulaC₆H₈O₄
       Chemical formulaCH₃OOCCH=CHCOOCH₃
       Molar Mass144.13 g/mol
       HS Code2917 19 80
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationDimethyl fumarate for synthesis. CAS 624-49-7, chemical formula CH₃OOCCH=CHCOOCH₃. Dimethyl fumarate MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point193 °C (1013 mbar)
       Density1.37 g/cm3
       Melting Point102 °C
       pH value4.0 - 6.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C) zawiesina
       Vapor pressure5 hPa (25 °C)
       Solubility1.6 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 2240 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 1250 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangersubstancja dra?ni?ca, substancja uczulaj?ca
       R PhraseR 21-36/37/38-43
       Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
       S PhraseS 36/37/39
       Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (HPLC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 102 °C
       Melting range (upper value)≤ 104 °C
       Heavy metals (as Pb)≤ 0.002 %
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Esters of Di- and Tricarboxylic Acids
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polycondensation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polyaddition Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Esters of Di- and Tricarboxylic Acids
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polyaddition Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polycondensation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Esters of Di- and Tricarboxylic Acids