A part of Merck

111656 | Dimetyloformamid-d₇

111656
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   4472-41-7224-745-8C₃D₇NO80.14 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1116560001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Ampulka szklana 1 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1116560009
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number111656
       SynonymsHeptadeuterodimethylformamide
       OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
       References
       Product Information
       CAS number4472-41-7
       EC number224-745-8
       Hill FormulaC₃D₇NO
       Molar Mass80.14 g/mol
       HS Code2845 90 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationDimethylformamide-D7 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 4472-41-7, molar mass 80.14 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point152 °C (1013 hPa)
       Density1.05 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.2 - 16 %(V)
       Flash point58 °C
       Ignition temperature440 °C
       Melting Point-60 °C
       Vapor pressure3.77 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 2800 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 1500 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
       H226: Łatwopalna ciecz i pary.
       H312 + H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
       P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal9
       Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Categories of dangersubstancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 61-20/21-36
       Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa szkodliwie również przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.Działa drażniąco na oczy.
       S PhraseS 53-45
       Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2265 , 3, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2265 , 3, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2265 , 3, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Deuteration degree≥ 99.50 %
       Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 0.050 %
       Performance test (NMR-spectrum)passes test
       Water (NMR, H₂O)≤ 0.030 %