A part of Merck

107960 | Entellan®

107960
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1079600500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number107960
     DescriptionENTELLAN RAPID MOUNTING MEDIUM FOR MICRO
     OverviewEntellan® is a water-free mounting medium for the permanent mounting of specimen for microscopy. As it contains toluene, it should be used with water-free specimens that have been processed with xylene previous mounting. The Refractive index of Entellan® is about 1,492 - 1,500 at 20°C. Due to its registration as IVD product and CE certification, it can be used in the manual or automated application in a diagnostic laboratory.
     References
     Product Information
     HS Code3208 20 10
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.93 g/cm3
     Explosion limit1.2 - 8 %(V) toluen
     Flash point8 °C
     Ignition temperature>250 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
     H361: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
     H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Łatwopalne ciecze
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Harmful
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??
     R PhraseR 11-38-48/20-63-67
     Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
     S PhraseS 16-36/37
     Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1866 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1866 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1866 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Refractive index (n 20/D)1.492 - 1.500
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.925 - 0.935
     Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 100 ppb
     Viscosity (20 °C)60 - 100 mPa∙s
     Suitability for microscopypasses test

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1079600500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Brochure

     Title
     Alles für die Histologie. Schnell und zuverlässig.
     Cytodiagnosis staining methods
     Hematology - stains for blood and marrow (MM)
     Products for microscopy - All you need for successful working

     Reach Use

     Tytuł
     Reach Use

     Instructions for Use

     Title
     107960 Entellan® - rapid mounting medium for microscopy

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     100869 Entellan® nowy do automatów Pokaż ceny i dostępność
     107961 Entellan® nowy Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     100869 Entellan® nowy do automatów Pokaż ceny i dostępność
     107961 Entellan® nowy Pokaż ceny i dostępność
     109016 Neo-Mount® Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     103973 M-GLAS™ Pokaż ceny i dostępność
     109016 Neo-Mount® Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100362 Zestaw do pokrywania srebrem wg. von Kossa Pokaż ceny i dostępność
     103973 M-GLAS™ Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Cytology > Auxiliaries for Cytology
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Universal Reagents > Mounting