A part of Merck

103450 | Etanol-D6

103450
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   1516-08-1216-162-2C₂D₆O52.11 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1034500001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 1 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number103450
     SynonymsHexadeuteroethanol
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number1516-08-1
     EC number216-162-2
     Hill FormulaC₂D₆O
     Molar Mass52.11 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationEthanol-D6 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 1516-08-1, EC Number 216-162-2, molar mass 52.11 g/mol. Ethanol-D6 MSDS (material safety data sheets) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.90 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit3.5 - 15 %(V) (etanol)
     Flash point12 °C (etanol)
     Ignition temperature425 °C (etanol)
     Melting Point-114.5 °C (etanol)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 6200 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna
     R PhraseR 11
     Produkt wysoce łatwopalny.
     S PhraseS 7-16
     Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1170 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1170 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1170 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99.0 %
     Water (NMR, H₂O)≤ 0.050 %
     Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 3.00 %
     Performance test (NMR-spectrum)passes test