A part of Merck

100789 | Octan etylu

100789
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   141-78-6205-500-4C₄H₈O₂CH₃COOC₂H₅88.11 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1007891000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1007892500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number100789
       SynonymsEssigester, Ethyl ester
       DescriptionEthyl acetate
       OverviewSupraSolv® MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
       References
       Product Information
       CAS number141-78-6
       EC index number607-022-00-5
       EC number205-500-4
       Hill FormulaC₄H₈O₂
       Chemical formulaCH₃COOC₂H₅
       Molar Mass88.11 g/mol
       HS Code2915 31 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationEthyl acetate for gas chromatography MS SupraSolv®. CAS 141-78-6, EC Number 205-500-4, chemical formula CH₃COOC₂H₅. Ethyl acetate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Essigester, Ethyl ester
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point77 °C (1013 hPa)
       Density0.90 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.1 - 11.5 %(V)
       Flash point-4 °C
       Ignition temperature460 °C
       Melting Point-83 °C
       Vapor pressure97 hPa (20 °C)
       Solubility85.3 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 5620 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik > 18000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
       EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSAH5425000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 11-36-66-67
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy.Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
       S PhraseS 16-26-33
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w temp. od +2°C od +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1173 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1173 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1173 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.8 %
       Identity (IR)conforms
       Evaporation residue≤ 3.0 mg/l
       Water≤ 0.02 %
       Colour≤ 10 Hazen
       GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scaning area 30 - 600 amu, individual signals (n- tetradecane standard))≤ 3 ng/ml
       Suitable for residue analysis.