A part of Merck

100863 | Octan etylu

100863
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   141-78-6205-500-4C₄H₈O₂CH₃COOC₂H₅88.11 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1008630500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1008632500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number100863
       SynonymsEthyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
       DescriptionEthyl acetate
       OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
       References
       Product Information
       CAS number141-78-6
       EC index number607-022-00-5
       EC number205-500-4
       Hill FormulaC₄H₈O₂
       Chemical formulaCH₃COOC₂H₅
       Molar Mass88.11 g/mol
       HS Code2915 31 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationEthyl acetate for spectroscopy Uvasol®. CAS 141-78-6, EC Number 205-500-4, chemical formula CH₃COOC₂H₅. Ethyl acetate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point77 °C (1013 hPa)
       Density0.90 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.1 - 11.5 %(V)
       Flash point-4 °C
       Ignition temperature460 °C
       Melting Point-83 °C
       Vapor pressure97 hPa (20 °C)
       Solubility85.3 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 5620 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik > 18000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
       EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSAH5425000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 11-36-66-67
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy.Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
       S PhraseS 16-26-33
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w temp. od +2°C od +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1173 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1173 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1173 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.9 %
       Evaporation residue≤ 0.0002 %
       Water≤ 0.01 %
       Colour≤ 10 Hazen
       Acidity≤ 0.0002 meq/g
       Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
       Fluorescence (as quinine at 254 nm)≤ 2.0 ppb
       Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 1.0 ppb
       Transmission (at 255 nm)≥ 20 %
       Transmission (at 260 nm)≥ 75 %
       Transmission (at 263 nm)≥ 80 %
       Transmission (at 265 nm)≥ 90 %
       Transmission (from 270 nm)≥ 98 %
       Absorbance (at 255 nm)≤ 0.70
       Absorbance (at 260 nm)≤ 0.13
       Absorbance (at 263 nm)≤ 0.10
       Absorbance (at 265 nm)≤ 0.05
       Absorbance (from 270 nm)≤ 0.01
       Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS

       Powiązane produkty i zastosowania

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
       108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Application Facete

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy