A part of Merck

814985 | Eter tert-butylowoetylowy glikolu etylenowego

814985
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   51422-54-9257-196-8C₈H₁₈O₂146.23 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8149850100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8149850500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 500 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number814985
       References
       Product Information
       CAS number51422-54-9
       EC number257-196-8
       Hill FormulaC₈H₁₈O₂
       Molar Mass146.23 g/mol
       HS Code2909 19 90
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationEthylene glycol tert-butylethyl ether for synthesis. CAS 51422-54-9, pH 7 (H₂O). Ethylene glycol tert-butylethyl ether MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point155 °C (1013 hPa)
       Density0.83 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit0.8 - 8.5 %(V)
       Flash point27 °C
       Ignition temperature230 °C
       Melting Point-70 °C
       pH value7 (H₂O)
       Vapor pressure4 hPa
       Solubility30 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 3600 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 10-36/38
       Produkt łatwopalny.Działa drażniąco na oczy i skórę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1993 , 3, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1993 , 3, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1993 , 3, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Peroxide (as H₂O₂)≤ 0.005 %
       Identity (IR)passes test