A part of Merck

103999 | Formaldehyd, roztwór min. 37%, wolny od kwasów

103999
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1039991000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1039992500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1039999025
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Kanister plastikowy 25 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number103999
         SynonymsFormaline solution, Methanal solution, Methyl aldehyde solution
         DescriptionFORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% FREE FROM
         Overview—Formaldehyde (HCOH) is one of the most familiar and effective fixatives. The fixation of the histological specimen material of human or animal origin is commonly performed in a 4% or 10% Formaldehyde solution. Chemically, the 4 % Formaldehyde solution equals a 10 % Formalin solution.

         The Formaldehyde solution min. 37% free from acid stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histology is a stock solution that is protected against shifts of pH into the acidic range through the addition of calcium carbonate. 10% methanol affords effective protection to stop formaldehyde being polymerized to paraformaldehyd.
         The fixing solution is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes.
         References
         Product Information
         HS Code2912 11 00
         Structure formula Image
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point93 - 96 °C (1013 hPa)
         Density1.09 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit7 - 73 %(V) (formaldehyd)
         Flash point64 °C
         Ignition temperature300 °C (formaldehyd)
         Melting Point<-15 °C
         pH value2.8 - 4 (H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure1.3 hPa
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H350: Może powodować raka.
         H301 + H311 + H331: Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
         H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
         H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
         H370: Powoduje uszkodzenie narządów.
         Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
         P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
         Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
         WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
         Disposal9
         Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Toxic
         Categories of dangersubstancja toksyczna, substancja ?r?ca, substancja rakotwórcza, substancja uczulaj?ca
         R PhraseR 45-23/24/25-39/23/24/25-34-68-43
         Może powodować raka.Działa toksycznie również przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa również toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Powoduje oparzenia.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
         S PhraseS 53-26-36/37/39-45
         Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2209 , 8, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2209 , 8, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2209 , 8, III
         Supplemental Information
         Specifications

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         1039991000 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1039992500 Butelka plastikowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1039999025 Kanister plastikowyDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         Alles für die Histologie. Schnell und zuverlässig.
         Products for microscopy - All you need for successful working

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use

         Instructions for Use

         Title
         103999 Formaldehyde solution min. 37% free from acid stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histology

         Powiązane produkty i zastosowania

         Alternative Products

         Numer katalogowy Opis  
         100496 Formaldehyd, roztwór 4 %, zbuforowany, pH 6,9 Pokaż ceny i dostępność

         Related Products

         Numer katalogowy Opis  
         100496 Formaldehyd, roztwór 4 %, zbuforowany, pH 6,9 Pokaż ceny i dostępność

         Związane produkty według: Application Facete

         Kategorie

         IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Histology > Auxiliaries for Histology
         IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Universal Reagents > Fixation