A part of Merck

111661 | Hemacolor® do szybkiego barwienia rozmazów krwi

111661
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1116610001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudlo tekturowe 1 set
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number111661
     DescriptionRAPID STAINING OF BLOOD SMEAR STAINING S
     OverviewThe Hemacolor® staining kit combines the brilliance and reproducibility of the Pappenheim staining with the time-advantage of a rapid stain. The Hemacolor® staining kit contains a fixing solution, one red (eosin) and one blue (azur) staining solution and phosphate buffer tablets pH 7.2 acc. to Weise. The staining solutions are separately applied, which results in a high degree of stability. The conventionally appearing precipitates in the hematological staining solutions, could be avoided in this kit. In addition to blood and bone marrow smears, Hemacolor® can be used in clinical cytology, e.g. for staining urine, sputum, FNAB, sperm, effusions and lavages. A kit contains safe 100-ml or 500-ml PE-bottles and six buffer tablets; sufficient for staining 250 and up to 1000 slides. The Hemacolor® staining kit is certified and registered as CE / IVD product for applications in diagnostics.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Toxic
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 Methanol, 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Suitability for microscopy (Blood smear)passes test
     Erythrocytespink to brownish
     Nucleired-violet
     Eosinophilic granulesred to red-brown
     Neutrophilic granuleslight violet
     Lymphocyte cytoplasmblue