A part of Merck

800198 | Kwas heksanowy

800198
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   142-62-1205-550-7C₆H₁₂O₂116.16 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8001980005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8001980250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8001981000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 1 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number800198
         SynonymsCaproic acid
         References
         Product Information
         CAS number142-62-1
         EC number205-550-7
         Hill FormulaC₆H₁₂O₂
         Molar Mass116.16 g/mol
         HS Code2915 90 70
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationHexanoic acid for synthesis. CAS 142-62-1, pH 4 (1 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point206 °C (1013 hPa)
         Density0.93 g/cm3 (20 °C)
         Flash point110 °C
         Ignition temperature380 °C
         Melting Point-3 °C
         pH value4 (1 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure0.3 hPa (20 °C)
         Solubility9.7 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 1906 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Królik 586 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
         H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
         H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
         Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSMO5250000
         Storage class6.1 C Palne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące ch roniczne skutki
         WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
         Disposal4
         Wodne roztworu kwasów organicznych ostrożnie zobojętnić wodorowęglanem sodowym (nr kat. 106323) albo wodorotlenkiem sodowym (nr kat. 106462). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Aromatyczne kwasy karboksylowe należy strącić rozcieńczonym kwasem solnym i odsączyć. Osad: Kategoria C. Przesącz: Kategoria D.
         Safety Information
         Hazard Symbols Corrosive
         Harmful
         Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja ?r?ca
         R PhraseR 21/22-34
         Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Powoduje oparzenia.
         S PhraseS 26-36/37/39-45
         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2829 , 8, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2829 , 8, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2829 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
         Density (d 20 °C/ 4 °C)0.926 - 0.927
         Identity (IR)passes test
         Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         8001980005 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8001980250 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         8001981000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Certificates

         Title

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Flavors and Fragrances for Cosmetics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Auxiliaries for Cosmetics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acids > Unsubstituted Monocarboxylic Acids
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acids > Unsubstituted Monocarboxylic Acids
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acids > Unsubstituted Monocarboxylic Acids