A part of Merck

101834 | Kwas solny dymiący 37%

101834
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Grade Value
   ACS

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1018342500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 2.5 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1018342502
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number101834
       SynonymsHydrogen chloride solution
       References
       Product Information
       GradeACS
       HS Code2806 10 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.19 g/cm3 (20 °C)
       pH value<1 (H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure190 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal12
       Kwasy nieorganiczne i ich bezwodniki najpierw należy rozcieńczyć lub zhydrolizować dodając je ostrożnie do wody z lodem, po czym zobojętnić (rękawice, wyciąg) roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Przed umieszczeniem w pojemniku D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Dymiący kwas siarkowy należy ostrożnie dodawać kropla po kropli do 40% kwasu siarkowego (nr kat. 109286) ciągle mieszając. Należy przygotować dużą ilość lodu do chłodzenia. Po dostatecznym oziębieniu potraktować powstały stężony kwas siarkowy jak wyżej. Kwaśne gazy (bromowodór, chlorowodór i jodowodór, chlor, fosgen, dwutlenek siarki) należy wprowadzić do rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodowego i po zobojetnieniu umieścić w pojemniku D.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangersubstancja ?r?ca
       R PhraseR 34-37
       Powoduje oparzenia.Działa drażniąco na drogi oddechowe.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w temp. od +2°C od +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1789 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1789 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1789 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (alkalimetric)36.5 - 38.0 %
       Identitypasses test
       Appearancepasses test
       Colour≤ 10 Hazen
       Bromide (Br)≤ 50 ppm
       Free chlorine (Cl)≤ 1 ppm
       Heavy metals (as Pb)≤ 1 ppm
       Sulphate (SO₄)≤ 1 ppm
       Sulfite (SO₃)≤ 1 ppm
       As (Arsenic)≤ 0.01 ppm
       Fe (Iron)≤ 0.2 ppm
       NH₄ (Ammonium)≤ 3 ppm
       Residue on ignition (as SO₄)≤ 5 ppm
       Expiry date: see product label

       Powiązane produkty i zastosowania

       Alternative Products

       Numer katalogowy Opis  
       100317 Kwas chlorowodorowy dymiący 37% Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Classical Inorganic Analysis > Acids EMSURE®, EMPARTA®, EMPLURA®
       Analytics and Sample Preparation > Analytical Sample Preparation > Dissolution / Digestion
       Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Acids for Pharmacopoeia Analysis