A part of Merck

101513 | Kwas fluorowodorowy 48%

101513
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1015131000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number101513
     SynonymsHydrofluoric acid solution, Fluoric acid
     References
     Product Information
     HS Code2811 11 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.16 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point-35 °C
     pH value2 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H300 + H310 + H330: Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1B Niepalne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal23
     Fluorowodór i fluorki nieorganiczne jak również ich roztwory muszą być traktowane z najwyższą ostrożnością. W żadnych okolicznościach nie dopuszczać do jakiegokolwiek kontaku z substancją i zapewnić pracę pod wydajnym wyciągiem z opuszczoną przednią szybą. Pozostałości rozpuszczalne w wodzie strąca się jako fluorek wapnia. Osad: Pojemnik I. Przesącz: Pojemnik D lub E.
     Safety Information
     Hazard Symbols Very toxic
     Corrosive
     Categories of dangersubstancja bardzo toksyczna, substancja ?r?ca
     R PhraseR 26/27/28-35
     Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Powoduje poważne oparzenia.
     S PhraseS 7/9-26-36/37-45
     Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1790 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1790 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1790 , 8 (6.1), II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (acidimetric)≥ 48 %
     Ag (Silver)≤ 20 ppt
     Al (Aluminium)≤ 50 ppt
     As (Arsenic)≤ 20 ppt
     Au (Gold)≤ 20 ppt
     B (Boron)≤ 100 ppt
     Ba (Barium)≤ 20 ppt
     Be (Beryllium)≤ 20.0 ppt
     Bi (Bismuth)≤ 20.0 ppt
     Ca (Calcium)≤ 200 ppt
     Cd (Cadmium)≤ 20.0 ppt
     Ce (Cerium)≤ 20.00 ppt
     Co (Cobalt)≤ 20.0 ppt
     Cr (Chromium)≤ 50 ppt
     Cu (Copper)≤ 20 ppt
     Dy (Dysprosium)≤ 20.00 ppt
     Er (Erbium)≤ 20.00 ppt
     Eu (Europium)≤ 20.00 ppt
     Fe (Iron)≤ 100 ppt
     Ga (Gallium)≤ 20.0 ppt
     Gd (Gadolinium)≤ 20 ppt
     Ge (Germanium)≤ 20 ppt
     Hf(Hafnium)≤ 10.00 ppt
     Ho (Holmium)≤ 20.00 ppt
     In (Indium)≤ 20.0 ppt
     K (Potassium)≤ 100 ppt
     La (Lanthanum)≤ 20.0 ppt
     Li (Lithium)≤ 20.0 ppt
     Lu (Lutetium)≤ 20.00 ppt
     Mg (Magnesium)≤ 50 ppt
     Mn (Manganese)≤ 20 ppt
     Mo (Molybdenum)≤ 20.0 ppt
     Na (Sodium)≤ 100 ppt
     Nb (Niobium)≤ 20.0 ppt
     Nd (Neodymium)≤ 20.0 ppt
     Ni (Nickel)≤ 50 ppt
     Pb (Lead)≤ 20.0 ppt
     Pd (Palladium)≤ 20 ppt
     Pr (Praseodym)≤ 20.00 ppt
     Pt (Platinum)≤ 20 ppt
     Rb (Rubidium)≤ 20.0 ppt
     Re (Rhenium)≤ 10.00 ppt
     Ru (Ruthenium)≤ 20.0 ppt
     Sb (Antimony)≤ 20.0 ppt
     Sc (Scandium)≤ 20 ppt
     Sm (Samarium)≤ 20.00 ppt
     Sn (Tin)≤ 20 ppt
     Sr (Strontium)≤ 20.0 ppt
     Ta (Tantalum)≤ 50.00 ppt
     Tb (Terbium)≤ 20.00 ppt
     Te (Tellur)≤ 50 ppt
     Th (Thorium)≤ 1.00 ppt
     Ti (Titanium)≤ 20 ppt
     Tl (Thallium)≤ 20.00 ppt
     Tm (Thulium)≤ 20.00 ppt
     U (Uranium)≤ 1.00 ppt
     V (Vanadium)≤ 20 ppt
     W (Wolfram)≤ 100 ppt
     Y (Yttrium)≤ 10.0 ppt
     Yb (Ytterbium)≤ 20.0 ppt
     Zn (Zinc)≤ 100 ppt
     Zr (Zirconium)≤ 20.0 ppt

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     100335 Kwas fluorowodorowy 40% Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     100335 Kwas fluorowodorowy 40% Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     101591 Chemizorb® HF Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Acids and Bases Suprapur®, Ultrapur
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP