A part of Merck

109410 | Wzorzec wielopierwiastkowy do ICP, roztwór XXIII

109410
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1094100500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109410
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.017 g/m3 (20 °C)
     pH value<1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?r?ca
     R PhraseR 34
     Powoduje oparzenia.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2031 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2031 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2031 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Ba (barium)0.5 - 2.0 ng/ml
     B (boron)0.5 - 2.0 ng/ml
     Co (cobalt)0.5 - 2.0 ng/ml
     Fe (iron)0.5 - 2.0 ng/ml
     Ga (Gallium)0.5 - 2.0 ng/ml
     In (Indium)0.5 - 2.0 ng/ml
     K (potassium)0.5 - 2.0 ng/ml
     Li (Lithium)0.5 - 2.0 ng/ml
     Lu (Lutetium)0.5 - 2.0 ng/ml
     Na (sodium)0.5 - 2.0 ng/ml
     Rh (Rhodium)0.5 - 2.0 ng/ml
     Sc (Scandium)0.5 - 2.0 ng/ml
     Tl (Thallium)0.5 - 2.0 ng/ml
     U (Uranium)0.5 - 2.0 ng/ml
     y (Yttrium)0.5 - 2.0 ng/ml

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     100441 Kwas azotowy 65% Pokaż ceny i dostępność
     101518 Kwas azotowy 60 % Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Multi-Element Standards Certipur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Multi-Element Standards Certipur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Multi-Element Standards Certipur®