A part of Merck

114438 | Żelazo test

114438
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1144380001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko plastikowe 500 tests
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number114438
     DescriptionIron Test
     OverviewThe test measures bivalent and trivalent iron in its dissolved form as well as fresh colloidal iron(III) hydroxide in groundwater and surface water, drinking water, industrial water and wastewater.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1B Niepalne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Application testconforms

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1144380001 Pudelko plastikoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

     Instructions for Use

     Title
     114438 - MColortest Iron
     Color Card 114438 - MColortest Eisen-Test / Iron Test / Test Fer / Test Hierro (Don't use printout for evaluation)
     MColortest Manual Test procedures

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     111136 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
     114403 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
     114404 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
     114660 Żelazo test w wodzie słodkiej i morskiej Pokaż ceny i dostępność
     114759 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
     118458 Żelazo test opakowanie uzupełniające Pokaż ceny i dostępność

     Related Products

     Numer katalogowy Opis  
     111136 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
     114403 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
     114404 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
     114759 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     118458 Żelazo test opakowanie uzupełniające Pokaż ceny i dostępność
     119781 Żelazo, roztwór wzorcowy Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100456 Kwas azotowy 65% Pokaż ceny i dostępność
     109057 Kwas solny Pokaż ceny i dostępność
     109137 Wodorotlenek sodowy, roztwór Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Visual Tests for Semi-quantitative Analyses > Colorimetric Test Kits > MColortest™ for Very Low to Medium Concentrations
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Mineral Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Construction Material > Iron