A part of Merck

114761 | Żelazo test

114761
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1147610001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Pudelko kartonowe 1000 tests
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1147610002
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Pudelko kartonowe 250 tests
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number114761
       References
       Product Information
       HS Code3822 00 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class6.1A Palne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
       Supplemental Information
       Specifications

       Documentation

       MSDS

       Title

       Safety Data Sheet (SDS) 

       Certificates of Analysis

       Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
       1147610001 Pudelko kartonoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
       1147610002 Pudelko kartonoweDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

       Certificates

       Title
       114761 - Certificate of Quality - Spectroquant Iron Test / Eisen-Test / Test Hierro

       Brochure

       Title
       Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
       Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

       Technical Info

       Title
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2010 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2400 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2500 Odyssey photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2700 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2800 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3800 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3900 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 4000 photometer from Hach
       Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 5000 photometer from Hach
       Programming data for Spectrophotometer and Spectroquant Test Kits measured with a Reference Spectrophotometer
       Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2000 photometer from Hach
       Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2010 photometer from Hach
       Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2400, DR 2500, DR2700, DR3800, DR3900, DR 5000, DR6000 photometer from Hach
       Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 4000 photometer from Hach

       Instructions for Use

       Title
       Manual Spectroquant Photometer NOVA 60
       114761 - Spectroquant Iron Test
       Manual Spectroquant Multy - Operating manual
       Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 100
       Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 300

       Powiązane produkty i zastosowania

       Alternative Products

       Numer katalogowy Opis  
       100796 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
       114549 Żelazo test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność

       Related Products

       Numer katalogowy Opis  
       100796 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
       114549 Żelazo test kuwetowy Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       173016 Prove 100 Pokaż ceny i dostępność
       173017 Prove 300 Pokaż ceny i dostępność
       173018 Prove 600 Pokaż ceny i dostępność
       100456 Kwas azotowy 65% Pokaż ceny i dostępność
       107979 Tiomocznik Pokaż ceny i dostępność
       109057 Kwas solny Pokaż ceny i dostępność
       109137 Wodorotlenek sodowy, roztwór Pokaż ceny i dostępność
       109752 Fotometr NOVA 60 A Pokaż ceny i dostępność
       110004 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
       114687 Crack Set 10 Pokaż ceny i dostępność
       114688 Crack Set 10C Pokaż ceny i dostępność
       114724 Puste kuwety 16 mm Pokaż ceny i dostępność
       114944 Kuwety prostokątne 50 mm Pokaż ceny i dostępność
       114946 Kuwety prostokątne 10 mm Pokaż ceny i dostępność
       114947 Kuwety prostokątne 20 mm Pokaż ceny i dostępność
       171200 Termoreaktor TR 320 Pokaż ceny i dostępność
       171201 Termoreaktor TR 420 Pokaż ceny i dostępność
       171202 Termoreaktor TR 620 Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100707 Spektrofotometr UV-VIS Pokaż ceny i dostępność
       110004 Żelazo test Pokaż ceny i dostępność
       173630 Kolorymetr Multy Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Application Facete

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Aquaristics > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Swimming Pools > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Agriculture > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Mineral Water > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Beverages > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > Spectroquant® Tests
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Iron
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Construction Material > Iron