A part of Merck

104718 | Izooktan

104718
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   540-84-1208-759-1C₈H₁₈CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃114.23 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1047180500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1047182500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number104718
       Synonyms2,2,4-Trimethylpentane, Isobutyltrimethylmethane, iso-Octane
       DescriptionIsooctane
       OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
       References
       Product Information
       CAS number540-84-1
       EC index number601-009-00-8
       EC number208-759-1
       Hill FormulaC₈H₁₈
       Chemical formulaCH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃
       Molar Mass114.23 g/mol
       HS Code2901 10 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationIsooctane for spectroscopy Uvasol®. CAS 540-84-1, EC Number 208-759-1, chemical formula CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃. Isooctane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: 2,2,4-Trimethylpentane, Isobutyltrimethylmethane, iso-Octane
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point99 °C (1013 hPa)
       Density0.69 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1 %(V)
       Flash point-12 °C
       Ignition temperature410 °C
       Melting Point-107 °C
       Saturation concentration (air)239 g/m3 (20 °C)
       Vapor pressure51 hPa (20 °C)
       Solubility0.56 mg/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur > 2500 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSSA3320000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal1
       Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja szkodliwa, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 11-38-65-67-50/53
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 9-16-29-33-60-61-62
       Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wprowadzać do kanalizacji.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1262 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1262 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1262 , 3, II, Marine Pollutant: P
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.8 %
       Evaporation residue≤ 0.0002 %
       Water≤ 0.005 %
       Colour≤ 10 Hazen
       Acidity≤ 0.0002 meq/g
       Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
       Fluorescence (as quinine at 254 nm)≤ 1.0 ppb
       Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 1.0 ppb
       Transmission (at 205nm)≥ 30 %
       Transmission (at 215 nm)≥ 65 %
       Transmission (at 220 nm)≥ 80 %
       Transmission (at 225 nm)≥ 85 %
       Transmission (at 235 nm)≥ 90 %
       Transmission (at 245 nm)≥ 98 %
       Transmission (from 255 nm)≥ 99 %
       Absorbance (at 205nm)≤ 0.52
       Absorbance (at 215 nm)≤ 0.19
       Absorbance (at 220 nm)≤ 0.10
       Absorbance (at 225 nm)≤ 0.07
       Absorbance (at 235 nm)≤ 0.05
       Absorbance (at 245 nm)≤ 0.01
       Absorbance (from 255 nm)≤ 0.004
       Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS and Reag. Ph Eur

       Documentation

       MSDS

       Title

       Safety Data Sheet (SDS) 

       Certificates of Analysis

       Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
       1047180500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
       1047182500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

       Reach Use

       Tytuł
       Reach Use

       Application Notes

       Title
       Bestimmung der Schädigung des Bleichindex (DOBI) von rohem Palmöl entsprechend DIN EN ISO 17932:2011
       Bestimmung des Carotingehalts von rohem Palmöl entsprechend DIN EN ISO 17932:2011
       Determination of the carotene content of raw palm oil acc. to DIN EN ISO 17932:2011
       Determination of the deterioration of bleachability index (DOBI) of raw palm oil acc. to DIN EN ISO 17932:2011
       K232 nm value of olive oil according to Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       K232 nm-Wert von Olivenöl entsprechend Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       K268 nm value of olive oil according to Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       K268 nm-Wert von Olivenöl entsprechend Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       ΔK268 nm value of olive oil according to Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX
       ΔK268 nm-Wert von Olivenöl entsprechend Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX

       Powiązane produkty i zastosowania

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
       108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Application Facete

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy