A part of Merck

107362 | Ołów

107362
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   7439-92-1231-100-4Pb207.2 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1073621000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 1 kg
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number107362
     References
     Product Information
     CAS number7439-92-1
     EC index number082-001-00-6
     EC number231-100-4
     Hill FormulaPb
     Molar Mass207.2 g/mol
     HS Code7804 20 00
     Applications
     ApplicationLead coarse powder GR for analysis. CAS 7439-92-1, molar mass 207.2 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point1740 °C (1013 hPa)
     Density11.3 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point327 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H360Df: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
     H302 + H332: Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
     H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
     H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     Storage class6.1 D Niepalne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące chroniczne skutki
     WGKNWG nie odziaływuje na środowisko wodne
     Disposal15
     Roztwory i substancje stałe zawierające metale ciężkie: Pojemnik E. Nikiel Raney'a (również nikiel Urushibary) w postaci zawiesiny wodnej należy dodawać z mieszaniem do kwasu solnego (nr kat. 100312) aż do rozpuszczenia (Pojemnik E). Nie można dopuścić do wyschnięcia niklu Raney'a ani pozostałości na filtrze, ponieważ samorzutnie zapaliłyby się na powietrzu. Pod pojeciem metale ciężkie należy rozumieć jakiekolwiek związki antymonu, arsenu, kadmu, chromu(IV), miedzi, ołowiu, niklu i cyny jak również te pierwiastki w formie metalicznej, o ile są sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Inne metale ciężkie należy zbierać oddzielnie.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja szkodliwa, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 61-20/22-33-50/53-62
     Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa szkodliwie również przez drogi oddechowe i po połknięciu.Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
     S PhraseS 53-45-60-61
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 7 (Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds))9 (Lead and its compounds)
     Supplemental Information
     Specifications
     Ag (Silver)≤ 0.005 %
     As (Arsenic)≤ 0.01 %
     Bi (Bismuth)≤ 0.01 %
     Cu (Copper)≤ 0.002 %
     Fe (Iron)≤ 0.001 %
     Ni (Nickel)≤ 0.002 %
     Sb (Antimony)≤ 0.01 %
     Sn (Tin)≤ 0.001 %
     Sieve residue (> 0.5 mm)≥ 98 %
     Sieve residue (> 3 mm)≤ 1 %