A part of Merck

170372 | Ołów, roztwór wzorcowy do ICP

170372
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1703720100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number170372
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.029 g/cm3 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
     H290: Może powodować korozję metali.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.
     H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     Storage class6.1B Substancje niepalne, toksyczne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal28
     Roztwory wodne: Kategoria D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangersubstancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 61-33-36/38-52/53
     Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.Działa drażniąco na oczy i skórę.Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 53-36-45-61
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.Nosić odpowiednią odzież ochronną.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications

     Powiązane produkty i zastosowania

     Alternative Products

     Numer katalogowy Opis  
     119776 Ołów, roztwór wzorcowy Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     100441 Kwas azotowy 65% Pokaż ceny i dostępność
     101518 Kwas azotowy 60 % Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®